Krakchemia S.A

Władze spółki Krakchemia S. A.

 

1. Rada Nadzorcza

Jerzy Mazgaj

 Studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1999 do listopada 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu ALMA MARKET S.A.

Od 2 lipca 2008 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej VRG S.A. (poprzednio: Vistula Group SA). Jerzy Mazgaj jest również członkiem organów nadzoru spółek KRAKCHEMIA S.A., W.KRUK S.A., DCG S.A., Premium Cigars Sp. z o.o. oraz CLIFFSIDEBROKERS S.A., a także głównym udziałowcem spółki Premium Cigars Sp. z o.o. będącej wyłącznym przedstawicielem wszystkich marek cygar kubańskich w Polsce oraz głównym akcjonariuszem CLIFFSIDEBROKERS S.A.

Jest członkiem: Rotary Club, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Krakowa oraz Polskiego Klubu Koneserów.

 

Barbara Mazgaj

 Jest absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie.  Od 1999 roku do lutego 2017 r. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej ALMA MARKET S.A. W latach 2004 - 2007 roku pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce Krakchemia S.A. Od 2010 roku jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. Barbara Mazgaj jest również członkiem organów nadzoru spółek W.KRUK S.A. oraz DCG S.A.

 

Władysław Kardasiński

 Jest emerytowanym żołnierzem zawodowym. Posiada wykształcenie średnie, administracyjno-prawne, ukończył szkołę oficerską. W latach 2003-2016 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Alma Market S.A. Od dnia 25 czerwca 2018 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A.

  

Maciej Matusiak

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Od 1994 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz tytuł CFA (CFA Institute, USA, 2002). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, rachunkowości i doradztwa inwestycyjnego.

W latach 1995-1996 pracował w Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA w Wydziale Inwestycji Kapitałowych jako dealer papierów wartościowych i analityk finansowy; w latach 1996-1998 w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP jako analityk finansowy. Od 1998 do 2002 roku pracował w Grupie Commercial Union w Wydziale Inwestycji Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, następnie w Commercial Union Investment Management (Polska) SA. W przeszłości wielokrotnie pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych takich spółek jak LPP S.A., Grupa KĘTY S.A., VRG S.A. i wielu innych. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: MLP Group S.A., BBI Development S.A., ZPC Otmuchów S.A., Atende S.A., Best S.A.

 

Wojciech Mazgaj

WYKSZTAŁCENIE
1995 – 1998 – Uniwersytet Jagielloński, Fizyka
2003 – Kurs samodzielnego księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Od 2021- członek Rady Nadzorczej Premium Cigars Sp. z o.o.
Od 2022 – wspólnik i członek Zarządu Yossi.pl Sp. z o.o.
Od 2012 – wspólnik Yossi.pl s.c.
2008-2011 – Argos Company – specjalista do spraw baz danych
2001 – 2017 – członek Rady Nadzorczej Alma Market S.A.

 

dr Olga Lipińska – Długosz

WYKSZTAŁCENIE
2022 - Studia menedżerskie Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
2020 - Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego
2020 - Studia Podyplomowe Prawa Karnego Materialnego i Procesowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
2005 - Obrona rozprawy doktorskiej pt. „Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed nadużyciem prawa” i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją prawo prywatne gospodarcze.
2005 - Ukończenie aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i wpis na listę radców prawnych pod nr KR - 1380.
2000 - Ukończenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
od 2020 Kancelaria Radcy Prawnego dr Olga Lipińska-Długosz - Świadczenie usług doradztwa prawnego. Specjalizacja w zapewnieniu zgodność działalności spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych i jej organów z obowiązującymi przepisami prawa. Prawo spółek, prawo rynku kapitałowego, corporate governance, e-commerce, ochrona konsumentów, wymogi prawne UE dot. zrównoważonego rozwoju w zakresie ESG, prawo nieruchomości i inwestycje.
2021 Członek Zarządu VRG S.A. - Odpowiedzialna za Biuro Zarządu Spółki, Dział Prawny, Dział Compliance Grupy Kapitałowej VRG S.A, Dział HR, Dział BHP, Działu Administracji.
2021-2022 Członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
2007-2019 Członek Zarządu Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. - Odpowiedzialna za Biuro Spółki, Dział Prawny, Dział Audytu, Dział HR.
2006-2007 Dyrektor Biura Spółki Radca Prawny Korporacja Gospodarcza „efekt” SA 2003-2006 Dyrektor Biura Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.
2001-2003 Zastępca Dyrektora Biura Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. 2000-2001 Prawnik w Biurze Spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A.

 

2. Zarząd spółki

Andrzej Zdebski – Prezes Zarządu

Andrzej Zdebski – adwokat , menedżer , działacz samorządów gospodarczych. Prezes Zarządu Krakchemia S.A., Konsul Honorowy Republiki Chile w Krakowie, Radca IPH w Krakowie, Członek RN KCI SA i Cliffsidebrokers SA, członek Zarządu ISS. W przeszłości m.in. : asystent w KPMP UJ w Krakowie, wiceminister gospodarki i pracy , Prezes Zarządu PAIiIZ , dyrektor w sektorze bankowym, członek RN: BGK SA, BGŻ SA, Unimil SA, Zelmer SA, MPL Balice w Krakowie, wieloletni Prezydent IPH w Krakowie.