Krakchemia S.A

O firmie

KRAKCHEMIA S.A.

jest firmą o ponad 70-letniej tradycji w dziedzinie handlu artykułami chemicznymi.

Od 2007 roku Spółka jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kapitał akcyjny KRAKCHEMIA S.A. wynosi 9 mln złotych, a w 2012 roku dołączyła do grona spółek wypłacających dywidendę.

Krakchemia S.A. specjalizuje się w handlu hurtowym granulatów tworzyw sztucznych, folii opakowaniowych, chemii labolatoryjnej oraz surowców chemicznych. Zasięgiem działalności obejmuje Polskę, Słowację, Czechy, Niemcy oraz inne rynki zagraniczne.

KRAKCHEMIA S.A. należy do grona największych dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na terenie kraju.

KRAKCHEMIA S.A. w ciągu ostatnich lat dzięki dynamicznemu rozwojowi dystrybucji w segmencie folii opakowaniowych stała się jej największym dystrybutorem na terenie Polski. Prowadzi również działalność związaną z konfekcjonowaniem folii opakowaniowych, obejmującym cięcie wzdłużne i przewijanie folii opakowaniowych.W chwili obecnej posiada nowoczesny park maszynowy do cięcia wzdłużnego i przewijania folii z wprowadzonymi standardami obowiązującymi dla folii przeznaczonej do kontaktu z żywnością.